Salgs- og leveringsbetingelser

1. Aftalegrundlag

Ved online handel på denne hjemmeside accepterer du automatisk at have læst og accepteret nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, og fravigelser er kun gyldige, såfremt A-senz udtrykkeligt og skriftligt har meddelt accept heraf.

2. Sælger

Sælger er A-senz, CVR. nr. 31437881.

3. Indgåelse af aftale om køb.

Når du bestiller en vare hos siddehynder.dk, sender vi dig efterfølgende via mail en ordrebekræftelse.
I forbindelse med køb på siddehynder.dk sendes der en mail umiddelbart efter transaktionen er gennemført.
De oplysninger, du giver i forbindelse med afgivelse af ordre, anvendes i forhold til opkrævning, betaling og forsendelse af varen

4. Accept af elektronisk kommunikation

Ved køb online af produkter fra siddehynder.dk accepterer du, at kommunikation og meddelelser kan ske til
den af dig oplyste mailadresse. Du accepterer herved, at elektroniske meddelelser har samme juridiske
virkning som sådanne, der ikke er fremsendt som elektronisk post.

5. Pris og betaling

I denne butik kan du bestille dine varer online og betale via: Dankort, VISA, Mastercard, JCB og Maestro. Alle priser på siddehynder.dk er inkl. moms.

6. Forsendelse

Alle pakker sendes med GLS.
Alle forsendelser sendes som pakke, så det er muligt at spore pakken, hvis der skulle opstå problemer.
Såfremt dine varer bliver beskadiget under leveringen, skal du kontakte GLS og gøre opmærksom på, at din pakke er blevet beskadiget under fragten.

7. Levering

Levering af varer fra siddehynder.dk anses for sket, når forbrugeren har fået varen udleveret.
Leveringstiden er normalt 2-3 hverdage. Skulle nogle varer uheldigvis være udsolgt, vil du hurtigt få besked herom. Der kan være forskellige grunde til at varer ikke er på lager, og afhængig af det vil vi anslå et nyt leveringstidspunkt.

8. Fortrydelsesret (gælder kun ved Online køb).

Køber har 14 dages returret på varen regnet fra det tidspunkt, hvor kunden modtager varen, der er købt hos siddehynder.dk. Falder den 14. dag på en helligdag, Grundlovsdag, Juledag eller Nytårsaften udløber fristen for at returnere produktet til den følgende hverdag.

Fortrydelsesretten er betinget af, at produktet returneres ubeskadiget i samme stand og mængde, som det er modtaget i, og der skal anvendes original emballage i forbindelse med returnering af produkter.
Siddehynder.dk/A-senz dækker ikke omkostninger i forbindelse med returforsendelsen.

Returadresse:

siddehynder.dk
Padborgvej 188
Dk-8600 Silkeborg
Denmark

9. Force Majeure

Enhver ordre modtages med forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af siddehynder.dk/A-senz eller lagre, svigtende transportmuligheder, import-/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser siddehynder.dk/A-senz eller dennes leverandørers mulighed for at levere.

Siddehynder.dk/A-senz har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet. Siddehynder.dk/A-senz er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køberen måtte lide som følge af manglende levering.

10. Garanti

Der ydes 2 års garanti mod fabrikationsfejl (materialer og konstruktioner) på standardvarer. Slid er ikke omfattet af denne garanti, ligesom skader forvoldt af kunden, overfladebehandling etc. og lignende ikke omfattes af garantien.
På brugte varer ydes der ingen garanti.
Forkert anvendelse af produktet, misbrug eller hærværk er ikke omfattet af reklamationsretten.
Eventuel reklamation angående fejl og mangler ved produktet skal skriftligt meddeles siidehynder.dk/A-senz i en rimelig tid og senest 2 måneder efter, at fejlen eller manglen er opdaget.

11. Produktansvar

I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, er siddehynder.dk/A-senz ikke ansvarlig for drifttab, avancetab eller andet indirekte tab som følge af produktfejl. I øvrigt henvises til produktansvarslovens regler.

12. Forbehold for trykfejl, prisfejl, afgiftsændringer etc.

Siddehynder.dk/A-senz tager forbehold for trykfejl, prisfejl, afvigende farvegengivelse på billeder af
produkter etc.
Ligeledes tages forbehold for moms- og afgiftsændringer.

13. Tvister

Tvister afgøres efter dansk ret ved Retten i Viborg som værneting, medmindre andet følger af ufravigelige regler for forbrugere.